top heb

הלימודים לתואר שני - המקרא בראי הארכיאולוגי'

תואר שני - המקרא בראי הארכיאולוגי

תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה- המקרא בראי הארכיאולוגיה
התכנית קיימת במסגרת מסלול א' ומסלול ב' (ללא עבודת גמר).

מסלול א': תכנית הלימודים תכלול 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית). 
התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת במסגרת סמינריון משותף לשני החוגים ואחת בחוג שבו התלמיד לא למד לתואר הראשון. התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא משותף לשני החוגים.

מסלול ב': התלמיד ישתתף בשיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שתיי  עבודות סמינריוניות (אחת בכל חוג), הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב