top heb

הלימודים לתואר שני - המקרא ועולמו

תואר שני – המקרא ועולמו

תכנית המקרא ועולמו-פרסום לקראת תשע"ה
המטרה

מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובהיסטוריה של עם ישראל ושל שכניו בתקופת המקרא. התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לענות על הצרכים של ציבור המורים למקרא בבתי הספר התיכוניים המתמודדים עם הוראת המקרא ותולדות עם ישראל בתקופת המקרא, אך היא תהיה פתוחה גם לסטודנטים אחרים המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בדתולדות עם ישראל 
בעת העתיקה ובתרבויות המזרח הקדום. הקורסים שיוצעו במסגרת התוכנית יקיפו תחומים שונים בחקר המקרא ועולמו, ויתמקדו בנושאים המהווים חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר.

סדר הלימודים
הסטודנטים ילמדו תשעה קורסים שנתיים בני שעתיים כל אחד (36 שש"ס), מהם ארבעה קורסים במקרא (16 שש"ס), ארבעה קורסים בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא (16 שש"ס), וקורס אחד משותף לשני התחומים או לחלופין קורס נוסף מאחד משני התחומים (4 שש"ס). הלימודים יימשכו שנתיים ויתקיימו במשך יום לימודים אחד בשבוע - יום ב'. התוכנית קיימת רק במסגרת מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).

תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוגים למקרא או בחוגים ההיסטוריים או בחוגים של מדעי היהדות שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות בכל אחד משני החוגים. בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר BED שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות, יוכלו להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על-ידי החוג.

חובות הלימוד
התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות (לפחות אחת מהן בתחום מקרא ולפחות אחת בתחום היסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא ). בכל אחד משבעת הקורסים הנותרים יעמדו התלמידים במטלות שייקבעו על ידי המורה. כמו כן יחויבו כל התלמידים להבחן בבחינת גמר (שתהיה משותפת לתחום מקרא ולתחום היסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא). ציון עובר בבחינת הגמר הוא לפחות 76.

שקלול הציונים
30% סמינריונים 
40% קורסים אחרים.
30% בחינת גמר.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב