top heb

מבנה לימודים ותנאי קבלה - מידע כללי על החוג

מטרת הלימודים
החוג שואף להקנות לתלמיד המתעניין בתנ"ך את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני. תלמידי החוג לומדים את הרקע התרבותי של התנ"ך בעולם המזרח הקדום ואת השפעתו של התנ"ך על היצירה היהודית במהלך הדורות. התלמיד ירכוש כלים להמשך לימודי עצמאי ולהוראת התנ"ך בבתי הספר. הלימודים כוללים : חקר הספרות המקראית; פרשנות ישנה וחדשה;ערכים, אמונות ודעות; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום) ; לשון המקרא ולשונות קרובות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, יוכל להגיש בקשה לראש החוג ובקשתו תידון לגופה.

פעילויות בחוג: ימי עיון וסיורים
1. מדי שנה מארגן החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר.
2. החוג מארגן גם מידי שנה סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.

מלגות
למועמדים מצטיינים מוענקות מלגות מטעם החוג בהתאם לשיקול הדעת של ועדת המלגות בחוג. מלבד זאת מוענקות מלגות עידוד והצטיינות לתלמידים בכנס ל"ג בעומר.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב