top heb

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו-חוגי

תואר ראשון - מסלול דו-חוגי

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידיו את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני.
הלימודים כוללים: בקורת הספרות המקראית; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום), לשון המקרא ולשונות קרובות; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; אמונות ודעות.

מבנה הלימודים

הלימודים מדורגים בשלושה דרגים

דרג 1 כולל: מבוא לנוסח המקרא, חטיבה טקסטואלית, פרשנות ימי הביניים, הדרכה ביבליוגרפית, שיעורי בחירה בתחום עיון ספרותי ותולדות עם ישראל בתקופת המקרא.

דרג 2 כולל: מבוא לספרות המקרא, לשון המקרא, שיעור בחירה בתחום תולדות עם ישראל ושיעורי בחירה העוסקים בהיבטים שונים של חקר המקרא.

דרג 3 כולל: חטיבה טקסטואלית, סמינריון, מגילות מדבר יהודה - קומראן, מקורות לתולדות עם ישראל ושיעורי בחירה העוסקים בהיבטים שונים של חקר המקרא.

תנאי קבלה:
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על יד החוג.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב