top heb
פרופ' יונתן בן-דב
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
שעות קבלה: יום ושעה לפי תיאום מראש בדוא"ל קומה : 19 חדר : 1914 - בניין אשכול
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8249811
נייד:
פנימי:3811
תחומי מחקר:

לוח שנה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, והמדע היהודי בהקשרו הרחב בעולם העתיק
ספר חנוך והספרות האפוקליפטית, מיתוס המלאכים שנפלו,
מגילות מדבר יהודה, תולדות נוסח המקרא, מדעי הרוח הדיגיטליים,
השירה המקראית: תהלים, איוב, ספרות הנבואה
הדת המקראית ודתות העולם העתיק: איקונוגרפיה, משפט, מיתולוגיה 
אתר אישי:  http://lecturers.haifa.ac.il/en/hcc/jben_dov/Pages/default.aspx#
אתר מגילות : http://megillot.haifa.ac.il/index.php/en/
קורות חיים/פרסומים

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים