top heb
כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר, שזה עתה הסתיימו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים.
הסמינר המחלקתי במתכונת זו, הינו הפורום בו מציגים חוקרים מתוך החוג או מחוגים אחרים, את ממצאי מחקריהם האחרונים, ומהווה הזדמנות לחזק את המודעות של כולנו למצב המחקר בכלל, ובחוג בפרט, וכן בעיסוק המחקרי של חברי הסגל. הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.
 

סיור לימודי בעיר דוד

Screenshot 2018 12 31 11 08 36 188 com.facebook.katana

הזמנה לסמינר בינלאומי על יוסף בן מתתיהו

שלום רב,

אנו מתכבדים להזמינכם  לסמינר מחקרי בינלאומי על יוסף בן מתתיהו, אשר ייערך במלון נווה אילן, בין התאריכים 7 – 11 באפריל 2019. נ.

בתודה,

Prof. Michael Avioz

Chair, Department of Bible

Bar-Ilan University

Building 410, First Floor

5290002 Ramat-Gan, Israel

Tel: 972-3-531-8229, Mobile: 972-54-7992962

http://bible.biu.ac.il/en/aviozm_e

https://biu.academia.edu/MichaelAviozפרופ' מיכאל אביעוז

ראש המחלקה לתנ"ך

בניין 410, קומה א'

אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 5290002

טלפון: 03-5318229; נייד: 0547-992962

http://bible.biu.ac.il/aviozm

https://biu.academia.edu/MichaelAvioz

הזמנה לטקס הענקת פרס ביאליק

AA
,


שלום רב,בהמשך לזכייתה המרגשת של חברתנו היקרה פרופ' נילי שופק, מהחוג למקרא, בפרס ביאליק לחכמת ישראל תשע"ח - 2018 מטעם עיריית תל-אביב-יפו, על ספרה "אין אדם שנולד חכם"

המציע תרגום, פירוש וניתוח של ספרות החכמה המצרית וזיקתה לספרות החוכמה במקרא,

רצ"ב ההזמנה לטקס שיתקיים ביום ראשון, ה – 16.12.18 במרכז ענב לתרבות

סיור לימודי עיר דוד ירושלים 26.11.18

IMG 20181126 WA0052

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים