top heb

תכנית אירועים תש"פ סמסטר ב' בחוג למקרא


שימו לב לשינויים הבאים:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ולהחלטת המוסדות להשכלה גבוהה כמו גם להנחיות שפורסמו זה עתה באוניברסיטת חיפה,
אנו נאלצים לבטל את הסמינר המחלקתי שהיה עתיד להתקיים ביום שני, 23/3/2020.

בנוסף, הסמינר המחלקתי שנקבע ל-20/4/20 ידחה לתאריך 22/6/20.

מאחלים לכולם בריאות ובשורות טובות

Mikra semB2020

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב