top heb
כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר, שזה עתה הסתיימו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים.
הסמינר המחלקתי במתכונת זו, הינו הפורום בו מציגים חוקרים מתוך החוג או מחוגים אחרים, את ממצאי מחקריהם האחרונים, ומהווה הזדמנות לחזק את המודעות של כולנו למצב המחקר בכלל, ובחוג בפרט, וכן בעיסוק המחקרי של חברי הסגל. הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.
 

תכנית אירועים תש"פ סמסטר ב' בחוג למקרא


שימו לב לשינויים הבאים:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ולהחלטת המוסדות להשכלה גבוהה כמו גם להנחיות שפורסמו זה עתה באוניברסיטת חיפה,
אנו נאלצים לבטל את הסמינר המחלקתי שהיה עתיד להתקיים ביום שני, 23/3/2020.

בנוסף, הסמינר המחלקתי שנקבע ל-20/4/20 ידחה לתאריך 22/6/20.

מאחלים לכולם בריאות ובשורות טובות

Mikra semB2020

מפגש ראשון של הסמינר המחקרי 18/5/2020 סמסטר ב' תש"פ - החוג למקרא

שמחים להזמינכם למפגש הראשון של הסמינר המחלקתי בהרצאת זום

הסמינר יתקיים ביום שני 18.5.2020 בין השעות 18.00-19.30

במפגש זה תרצה ד"ר שירה גולני, פרטים בהזמנה המצורפת

לינק לזום - 
https://zoom.us/j/94208284131

MikraSeminarMay2020

סמינר מחקרי 26/5/2020 סמסטר ב' תש"פ - החוג למקרא

מוזמנים להשתתף בסמינר מחלקתי בחוג למקרא
במפגש זה, אשר יועבר באמצעות הזום, ירצה פרופ' ישראל קנוהל, בנושא: "הויכוח אודות מלוכה ומשיחיות במקרא".
שימו לב, המפגש יתקיים ביום שלישי ה- 26.5.2020, בין השעות 16:00-17:30.
מצורפת הזמנה ולינק לזום: https://zoom.us/j/96050481376

seminar6 mikra may2020

סמינר מחלקתי 20/01/2020 - החוג לתולדות ישראל ומקרא

seminar5 mikra jan2020

כנס החוג לתולדות ישראל ומקרא 30/12/19 - הסיפור המקראי

שמחים להזמינכם לכנס החוג למקרא, בנושא:
"למען תספרו לדור אחרון - הסיפור המקראי"

seminar4 mikra dec2019

סמינר מחלקתי 16/12/19 - החוג לתולדות ישראל ומקרא

seminar3 mikra dec2019

הענקת פרס בהט לספר העיון המקורי ביותר 11/03/2019

החוג למקרא שמח להזמינכם/ן

טקס הענקת פרס בהט- ספר העיון המקורי ביותר לשנת תשע"ח 2018

במעמד נשיא האוניברסיטה פרופסור רון רובין

לפרטים נוספים לחצו כאן!

סמינר חוגי- ד"ר אורן רומן 7/3/2019

החוג לתולדות עם ישראל ומקרא שמח להזמינכם/ן להרצאתו של ד"ר אורן רומן

לפרטים נוספים לחצו כאן!

ברכות לפרופ' נילי שופק- לרגל קבלת פרס ביאליק לחכמת ישראל ע"ש חיים נחמן ביאליק

פרופ נילי שופק פרס ביאליק

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים