top heb
כבכל שנה נמשיך במסורת המפגשים של הסמינר המחלקתי ונעסוק במחקרים שונים של חברי הסגל ותלמידי המחקר, שזה עתה הסתיימו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים.
הסמינר המחלקתי במתכונת זו, הינו הפורום בו מציגים חוקרים מתוך החוג או מחוגים אחרים, את ממצאי מחקריהם האחרונים, ומהווה הזדמנות לחזק את המודעות של כולנו למצב המחקר בכלל, ובחוג בפרט, וכן בעיסוק המחקרי של חברי הסגל. הסמינר המחלקתי נועד לעודד הפרייה הדדית ויכול לתרום להגברת שיתוף הפעולה בין חברי הסגל.
 

תכנית אירועים תש"פ סמסטר ב' בחוג למקרא


שימו לב לשינויים הבאים:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ולהחלטת המוסדות להשכלה גבוהה כמו גם להנחיות שפורסמו זה עתה באוניברסיטת חיפה,
אנו נאלצים לבטל את הסמינר המחלקתי שהיה עתיד להתקיים ביום שני, 23/3/2020.

בנוסף, הסמינר המחלקתי שנקבע ל-20/4/20 ידחה לתאריך 22/6/20.

מאחלים לכולם בריאות ובשורות טובות

Mikra semB2020

סמינר מחלקתי 20/01/2020 - החוג לתולדות ישראל ומקרא

seminar5 mikra jan2020

כנס החוג לתולדות ישראל ומקרא 30/12/19 - הסיפור המקראי

שמחים להזמינכם לכנס החוג למקרא, בנושא:
"למען תספרו לדור אחרון - הסיפור המקראי"

seminar4 mikra dec2019

סמינר מחלקתי 16/12/19 - החוג לתולדות ישראל ומקרא

seminar3 mikra dec2019

הענקת פרס בהט לספר העיון המקורי ביותר 11/03/2019

החוג למקרא שמח להזמינכם/ן

טקס הענקת פרס בהט- ספר העיון המקורי ביותר לשנת תשע"ח 2018

במעמד נשיא האוניברסיטה פרופסור רון רובין

לפרטים נוספים לחצו כאן!

סמינר חוגי- ד"ר אורן רומן 7/3/2019

החוג לתולדות עם ישראל ומקרא שמח להזמינכם/ן להרצאתו של ד"ר אורן רומן

לפרטים נוספים לחצו כאן!

ברכות לפרופ' נילי שופק- לרגל קבלת פרס ביאליק לחכמת ישראל ע"ש חיים נחמן ביאליק

פרופ נילי שופק פרס ביאליק

סיור לימודי בעיר דוד

Screenshot 2018 12 31 11 08 36 188 com.facebook.katana

הזמנה לסמינר בינלאומי על יוסף בן מתתיהו

שלום רב,

אנו מתכבדים להזמינכם  לסמינר מחקרי בינלאומי על יוסף בן מתתיהו, אשר ייערך במלון נווה אילן, בין התאריכים 7 – 11 באפריל 2019. נ.

בתודה,

Prof. Michael Avioz

Chair, Department of Bible

Bar-Ilan University

Building 410, First Floor

5290002 Ramat-Gan, Israel

Tel: 972-3-531-8229, Mobile: 972-54-7992962

http://bible.biu.ac.il/en/aviozm_e

https://biu.academia.edu/MichaelAviozפרופ' מיכאל אביעוז

ראש המחלקה לתנ"ך

בניין 410, קומה א'

אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 5290002

טלפון: 03-5318229; נייד: 0547-992962

http://bible.biu.ac.il/aviozm

https://biu.academia.edu/MichaelAvioz

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים