top heb

החוג למקרא


CoronaMessage

תנאי קבלה לסמסטר ב' תשפ"א החוג לתולדות ישראל ומקרא :

1) מועמדים שניגשו לפסיכומטרי והשלימו בגרות, יתקבלו בהתאם לתנאי הקבלה הרגילים של החוג (סכם 500).
2) במקרים בהם נבצר מהמועמדים לגשת לבחינה הפסיכומטרית, בשל הקורונה, מועמדים יוכלו לבקש להתקבל לחוג על סמך שניים או שלושה קורסים (בהתאם למסלול לימוד חד חוגי או דו חוגי) אותם ילמדו במהלך סמסטר ב' תשפ"א בציון 75.
בשני המקרים, על הנרשמים לעמוד בדרישות שפה הבאות: אנגלית ברמת מתקדמים א'; עברית: הצלחה במבחן יע"ל. מבחני השפה יתקיימו על פי המתכונת שתפרסם האוניברסיטה.

הערות:

מידע על הקורסים אותם יידרש המועד לקחת יפורסם בהקדם
תנאי קבלה עברית/אנגלית - יש לבדוק באתר הכללי של מחלקת הרשמה. מחלקת ההרשמה תעדכן בשכבת הביניים לכל חוג את התנאים הספציפיים שלו.
סיווג אנגלית – מי שיתקבל באפיקים האלטרנטיביים, יזומן למבחן סיווג באנגלית, על ידי המכינה, לאחר שירשם ללימודים.
סיווג עברית - מי שלא השלים בגרות בשפה העברית או פסיכומטרי בשפה העברית ולא עשה עד כה בחינת יע"ל / יע"ל נט, לאחר שירשם יקבל זימון מהמכינה למבחן סיווג בעברית.  


מידע כללי על החוג
brriaויעש אלוהים...ואת המאור הקטון", 
אבל פן, באדיבות איתיאל פן"
החוג שואף להקנות לתלמיד את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני.
בנוסף לכך מבקש החוג לאפשר לתלמיד, לפי בחירתו, להרחיב את ידיעותיו ברקע התרבותי של עולם המקרא כמו גם בהשפעת ספר המקרא על היצירה היהודית במרוצת הדורות.
הלימודים כוללים : חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.

איגרת לתלמיד לשנת הלימודים תשפ"אבאיגרת תוכלו למצוא הנחיות ותקנות בנושאי שכר לימוד, רישום, מלגות,תקנון בחינות, זכויות הסטודנט 

מידע נוסף ניתן למצוא בשנתון תשפ"א


קורסי תואר ראשון שנה"ל תשפ"א

קורסי תואר שני שנה"ל תשפ"א

קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל (פתוחים לתלמיד מקרא)

קורסי החוג למחשבת ישראל (פתוחים לתלמידי מקרא)

קורסי בית הספר להיסטוריה (פתוחים לתמידי מקרא)


גישה מהירה: 
מידע כללי לסטודנטים
מידע למועמד
לוח שנה אקדמי תשפ"א - ייתכנו שינויים

סטודנטים יקרים, שימו לב!

אם ברצונכם לברר זכאות להתאמות בגין לקויות למידה, הפרעות קשב, מוגבלות או לקות רפואית,

המועד האחרון להגשת הבקשות לסמסטר א' תשפ"א הוא 10.12.2020.

(הודעה זו אינה מתייחסת לסטודנטים שקיבלו התאמות או הנמצאים בתהליך אבחון/יעוץ).

  1. סטודנטים הזקוקים להתאמות בגין לקות רפואית או מוגבלות פיזית חושית נפשית, קוגניטיבית מוזמנים לפנות בהקדם למדור נגישות ולקויות למידה.
מידע רלוונטי כולל הטפסים נמצאים באתר דיקנאט הסטודנטים, מדור נגישות ולקויות למידה.(לכניסה לאתר לחצו כאן)

  1. סטודנטים הזקוקים להתאמות בגין לקויות למידה או הפרעות קשב:
א. סטודנטים שברשותם אבחון מת"ל ישלחו את דו"ח האבחון בהקדם למזכירות יה"ל במייל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ב. סטודנטים המעוניינים לבדוק זכאותם להתאמות בגין לקויות למידה או הפרעות קשב, שאין ברשותם אבחון מת"ל

מתבקשים למלא שאלון מת"ל (מצ"ב קישור לשאלונים) וכן להעביר מסמכים נדרשים במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד לתאריך 15.11.20

לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות לאהובה בולגנים מזכירות מדור נגישות ולקויות למידה במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים