top heb

החוג למקרא

סמסטר קיץ תשפ"א יתקיים בתאריכים 21/6/21-13/9/21 - לחצו לפרטים נוספים 

CoronaMessage1הודעה חשובה עבור קיום הבחינות תשפ"א כולל מועדי ג' (סמסטר ב')

למען הבהירות ובהמשך להודעה שיצאה אמש, בהתאם להחלטת הממשלה ובמסגרת המאבק בנגיף הקורונה:
החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א (כולל מועדי ג') יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.
סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:
1.         אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;
2.         אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);
3.         לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.
 למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.

**** ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב בעיצומה ***


לחצו כאן לתוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב


תנאי קבלה לתואר ראשון בחוג לתולדות ישראל ומקרא:
1) מועמדים שניגשו לפסיכומטרי והשלימו בגרות, יתקבלו בהתאם לתנאי הקבלה הרגילים של החוג (סכם 500).
2) במקרים בהם נבצר מהמועמדים לגשת לבחינה הפסיכומטרית, בשל הקורונה, מועמדים יוכלו לבקש להתקבל לחוג על סמך שניים או שלושה קורסים (בהתאם למסלול לימוד חד חוגי או דו חוגי) אותם ילמדו במהלך סמסטר ב' תשפ"א בציון 75.
בשני המקרים, על הנרשמים לעמוד בדרישות שפה הבאות: אנגלית ברמת מתקדמים א'; עברית: הצלחה במבחן יע"ל. מבחני השפה יתקיימו על פי המתכונת שתפרסם האוניברסיטה.

הערות:
מידע על הקורסים אותם יידרש המועד לקחת יפורסם בהמשך
תנאי קבלה עברית/אנגלית - יש לבדוק באתר הכללי של מחלקת הרשמה. מחלקת ההרשמה תעדכן בשכבת הביניים לכל חוג את התנאים הספציפיים שלו.
סיווג אנגלית – מי שיתקבל באפיקים האלטרנטיביים, יזומן למבחן סיווג באנגלית, על ידי המכינה, לאחר שירשם ללימודים.
סיווג עברית - מי שלא השלים בגרות בשפה העברית או פסיכומטרי בשפה העברית ולא עשה עד כה בחינת יע"ל / יע"ל נט, לאחר שירשם יקבל זימון מהמכינה למבחן סיווג בעברית.  

מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית לימודים ייחודית בחוג בשיתוף קרן ולר 

valler final 5.5


מידע כללי על החוג
brriaויעש אלוהים...ואת המאור הקטון", 
אבל פן, באדיבות איתיאל פן"
החוג שואף להקנות לתלמיד את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני.
בנוסף לכך מבקש החוג לאפשר לתלמיד, לפי בחירתו, להרחיב את ידיעותיו ברקע התרבותי של עולם המקרא כמו גם בהשפעת ספר המקרא על היצירה היהודית במרוצת הדורות.
הלימודים כוללים : חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.
התואר המוענק הוא תואר במקרא.


איגרת לתלמיד לשנת הלימודים תשפ"בבאיגרת תוכלו למצוא הנחיות ותקנות בנושאי שכר לימוד, רישום, מלגות,תקנון בחינות, זכויות הסטודנט 

מידע נוסף ניתן למצוא בשנתון תשפ"ב

קורסי תואר ראשון שנה"ל תשפ"ב - רשימת הקורסים

קורסי תואר שני שנה"ל תשפ"ב  - רשימת הקורסים

קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל (פתוחים לתלמידי מקרא) - רשימת הקורסים

קורסי החוג למחשבת ישראל (פתוחים לתלמידי מקרא) - רשימת הקורסים

קורסי בית הספר להיסטוריה (פתוחים לתמידי מקרא)


גישה מהירה: 
מידע כללי לסטודנטים
מידע למועמד
לוח שנה אקדמי תשפ"ב - ייתכנו שינויים

 

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב